نشانی‌ها PDF ´ Paperback

✫ نشانی‌ها Books ✭ Author سیدعلی صالحی – Beechesgardenservices.co.uk باری ای عشق، اکنون و اينجا، هوای هميشه‌ات را نمی‌خواهم نشانی خانه‌ات کجاست؟نشانی‌ها Books Author سیدعلی صالحی Beechesgardenservices.co.uk باری ای عشق،.

اکنون و اينجا، هوای هميشه‌ات را نمی‌خواهم نشانی خانه‌ات کجاست؟ باری ا.

نشانی‌ها epub نشانی‌ها MOBIاکنون و اينجا، هوای هميشه‌ات را نمی‌خواهم نشانی خانه‌ات کجاست؟ باری ا.

نشانی‌ها PDF ´ Paperback سیدعلی صالحی در ۱ فروردین ۱۳۳۴ در روستای مَرغاب از توابع ایذه بختیاری در استان خوزستان در خانواده‌ای کشاورز به دنیا آمد پدر او کشاورز، شاعر و شاهنامه خوان بود؛ و در سال ۱۳۴۰ به دلیل شیوع حصبه در مرغاب همراه با خانواده به مسجد سلیمان اقامت کرده و در سال ۱۳۴۷ در همان شهر وارد دبیرستان شد در سال ۱۳۵۳ به دلایل تنبیه و تهدید از سوی مدرسه و مقامات ترک تحصیل کرد و یک سال بعد باز به مدرسه بازگشت و دیپلم.

10 Comments on "نشانی‌ها PDF ´ Paperback "

 • Ahmad Sharabiani

  نشانی‌ها PDF ´ Paperback نشانی‌ها epub, نشانی‌ها MOBIProofs Seyed Ali Salehiعنوان نشانی ها؛ شاعر سیدعلی صالحی؛ صدا خسرو شکیبائی؛ تهران، دارینوش؛ 1374؛ در 48 ص؛ شابک 9645563429؛ چاپ دوم 1375؛ موضوع شعر شاعران معاصر ایرانی قرن 20 م


 • ZaRi

  نشانی‌ها PDF ´ Paperback نشانی‌ها epub, نشانی‌ها MOBIمی‌دانمحالا سالهاست که ديگر هيچ نامه‌ای به مقصد نمی‌رسدحالا همه می‌دانند که همه‌ی ما يک‌طوری غر


 • Saman

  نشانی‌ها PDF ´ Paperback نشانی‌ها epub, نشانی‌ها MOBIای دردت به جانِ بی‌قرار پُر گریه‌امپس این همه سال و ماهِ ساکت من کجا بودی؟حالا که آمدیحرفِ ما بسیاروقت ما اندکآسمان هم که بارانی‌ستمی‌دانم که می‌مانیپس لااقل باران را بهانه کندارد باران می‌آیدمگر می‌شود نیامده بازبه جانب آن همه بی‌نشانیِ دریا برگردی؟پس تکلیف طاقت این همه علاقه چه می‌شود؟


 • Mohammad Hanifeh

  نشانی‌ها PDF ´ Paperback نشانی‌ها epub, نشانی‌ها MOBIغریب آمدی و آشنا رفتیاما من که خوب می‌شناسَمَت ری‌رامن بارھا ،تو را بارھا در انتھای رؤیایی غریب دیده بودمتو را در خانه، در خوابِ آب، در خیاباندر انعکاسِ رُخسارِ دختران ماه،در صفِ خاموشِ مردمان، اتوبوس، ایستگاه وسایه‌سارِ مه‌آلود آسمان


 • Nayereh Ahmadian

  نشانی‌ها PDF ´ Paperback نشانی‌ها epub, نشانی‌ها MOBIحالا که آمدی حرف ما بسیار وقت ما اندک آسمان هم که بارانی است زیبا بود برای هدیه هم گزینه مناسبیه فقط احساس میکنم منظورش رو بعضی جاها نفهمیدم اگر کسی تونست منبع خوبی چه کتاب چه صوتچه سایت بهم معرفی کنه در مورد شعرهای این کتاب استقبال میکنم


 • ZaRi

  نشانی‌ها PDF ´ Paperback نشانی‌ها epub, نشانی‌ها MOBIمی‌دانمحالا سالهاست که ديگر هيچ نامه‌ای به مقصد نمی‌رسدحالا بعد از آن همه سال، آن همه دوریآن همه ص


 • Surrealist

  نشانی‌ها PDF ´ Paperback نشانی‌ها epub, نشانی‌ها MOBIتو چه می‌خواهی از خودت؟تکليفت چيست؟اصلا مجاز و استعاره و اين پرت و پلاهاببين عزيزماصلا چرا آمدی وقتی می‌دانستیپايانِ راه پُر از سوال و احتم


 • Arezoo Kazemi

  نشانی‌ها PDF ´ Paperback نشانی‌ها epub, نشانی‌ها MOBIاين صبح، اين نسيم، اين سفره‌ی مُهيا شده‌ی سبز، اين من و اين تو، همه شاهدند که چگونه دست و دل به هم گره خوردند يکی شدند و يگانه تو از آن سو آمدی و او از سوی ما آمد، آمدی و آمديم اول فقط يک دلْ‌دل بود يک هوای نشستن و گفتن يک بوی دلتنگ و سرشار از خواستن يک هنوز باهمِ ساده رفت


 • Saman

  نشانی‌ها PDF ´ Paperback نشانی‌ها epub, نشانی‌ها MOBIمن، همين منِ ساده باور کنبرای يک‌بار برخاستنهزار‌هزار بار فرو افتاده‌امحالا می‌دانم همه‌ی ماجوری غريب ادامه‌ی دريا و نشانیِ آن شوقِ پُر گريه‌ايمگريه در گريه، خنده به شوقنوش نوش لاجرعه‌ی ليالیدر جمع من و اين بُـغـضِ بی‌قرارجای تـو خالی


 • Zohreh Hanifeh

  نشانی‌ها PDF ´ Paperback نشانی‌ها epub, نشانی‌ها MOBIها ری‌را، می‌دانمحالا می‌دانم همهٔ ما جوری غریب ادامهٔ دریا و نشانیِ آن شوقِ پُر گریه‌ایمگریه در گریه، خنده به شوق،نوش نوش لاجرعهٔ لیالیدر جمع من و این بُغضِ بی‌قرار،جای تو خالی


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *